Netwerk Maatschappelijk Herstel

    Bettina Jacobsen                                                                                                                    Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                          

Consultatie in de Huisartsenpraktijk B. Jacobsen kan eenmalig meekijken met de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van de huisartsenpraktijk. 

Dit geldt voor huisartsen die een contract hebben bij de OCE Nijmegen of een anderszins passende financiering. 

Voor cliënten is dit geheel gratis onafhankelijk van hun verzekering.

 

 

Vaak is in zo een gesprek snel duidelijkheid over de te kiezen richting of kan er een medicatieadvies worden gegeven. 

Verwijzing naar de specialistische GGZ is dan niet nodig of kan veel gerichter plaatsvinden.


Inmiddels maken meer dan 15  Praktijkondersteuners uit de regio Nijmegen  met op de achtergrond meer dan 70 huisartsen gebruik van deze mogelijkheid. 


Consultatie kan ook telefonisch of per e-mail. 

Niet patiënt gebonden consultatie is mogelijk voor alle huisartsen. 

Mocht na 1 gesprek kortdurende extra diagnostiek of kortdurende  behandeling  nodig zijn kan via verwijzing naar de specialistische GGZ kortdurend worden behandeld. 

Dit is wel afhankelijk van de beschikbare tijd.  

Gezien op dit moment er sprake is van verwijzing naar medisch specialistische zorg moet er rekening mee worden gehouden dat het wettelijk eigen  risico moet worden betaald.