Netwerk Maatschappelijk Herstel

    Bettina Jacobsen                                                                                                                    Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                          

De psychiater zelf zal regelmatig evalueren of de hulp aansluit bij de vraag.

Klachten en verbetermogelijkheden te horen zijn van belang. Omdat B.Jacobsen steeds samenwerkt met andere hulpverleners zal de klachtenprocedure ook afhankelijk zijn van de betreffende context. Zo kunnen cliënten van de huisarts bij de OCE terecht, van de RIBW bij de vertrouwenspersoon en voor de organisatie 1nP bij de klachtencommissie. Bij verwijzing naar de specialistische GGZ zal de klachtenprocedure opgenomen worden in het behandelplan. 

Verder kunt U bij klachten contact opnemen Solopartners: 085-2010140. Bij deze onafhankelijke instelling ben ik aangesloten, ook tbv Uw mogelijke klachten