Netwerk Maatschappelijk Herstel

    Bettina Jacobsen                                                                                                                    Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie                                          

Specialistische GGZ


Hier is sprake van bij het vermoeden van een psychiatrische diagnose zoals een angststoornis, ADHD, depressie en vele andere en is er sprake van complexe problematiek.

Er is geen mogelijkheid om langerdurend zelf clienten te behandelen. Dit gebeurt door de eigen regiebehandelaar, de huisarts, eventueel samen met begeleidingsinstanties als de RIBW of psychologen, psychotherapeuten.  

Wel kijkt B. Jacobsen mee ten behoeve van goede probleemanalyse en  om richting te geven  aan de behandeling. 

Soms kan dan doelgericht verwezen worden naar een gespecialiseerde instelling. Hierbij helpt dat B. Jacoben de verschillende behandelmogelijkheden en vaak ook de therapeuten goed kent.  

Als duidelijk is dat er sprake kan zijn van gevaar voor iemand zelf of anderen wordt direct verwezen naar een gespecialiseerde instelling die meer mogelijkheden heeft tot crisishulpverlening. 

Voor behandeling binnen de specialistische GGZ betaalt cliënt eventueel een eigen risico.